Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler - Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü