Fizik Bilimine Giriş, Madde ve Özellikleri, Hareket - 1