Bilimsel Bilginin Doğası, Canlıların Sınıflandırılması -1