Yeni Müfredat Konu Çalışmaları

Türk Dili ve Edebiyatina Giriş

Hikaye - Öykü

Şiir

Söz Sanatları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Roman

Zamirler

Metinlerin Sınıflandırılması