Yeni Müfredat Konu Çalışmaları

Hikaye

Şiir

Söz Sanatları

İslamiyet Etkisindeki Edebiyat - Geçiş Dönemi Eserleri

Destan - Efsane

Metinlerin Sınıflandırılması

Cümlenin Ögeleri

Cümle Türleri